Training

Innovatie en Kennismanagement brengen mensen en organisaties in beweging. Nieuwe ideeën leiden tot nieuwe producten en diensten, en deze vragen om nieuwe werkprocessen en samenwerkingsverbanden. Vaak komt men in dit vernieuwingsproces belemmeringen tegen.

Uiteraard zijn de advisering en het interim management mede gericht op het werken aan wegnemen van deze belemmeringen. Soms kan het zinvol zijn om mensen ook training aan te bieden.

Zen-training is daarvoor een beproefde methode. Deze bijna 1500 jaar oude trainingsmethode is uiterst effectief in het wegnemen van belemmeringen en het realiseren van potentieel. De training scherpt de aandacht, het vermogen tot reflectie en afstemming, mentale flexibiliteit, en creativiteit – alle kwaliteiten die nodig zijn bij innovatie.

Tussen de processen in zen, kennismanagement en innovatie bestaan duidelijke parallellen. In een voortgaand proces van reflectie ont-dekken we telkens nieuwe ideeën en kennis. Door deze te verbinden met wat we al weten, of met de ideeën en kennis van anderen, vernieuwen we. Het gaat hierbij vooral om het ontwikkelen van het vermogen dit te blijven doen.

   Zen  Kennismanagement  Innovatie
 Ont-dekken  Van onbewust
 weten ->
 bewust weten
 Van impliciete
 kennis ->
 expliciete kennis
 Serendipiteit
 (vinden wat je
 niet zoekt)
 Verbinden  Associëren  Kennis delen  Ideeën
 combineren
 Vernieuwen  Nieuw inzicht  Kennis creëren  Paradigma shift

Kennis is verwerkte informatie. Inzicht is verwerkte ervaring.

Verworven kennis en inzicht kunnen passen binnen onze bestaande kaders. We spreken dan over ‘verbeteren’.

Als kennis en inzicht bestaande kaders doorbreken, spreken we over innovatie.

Kennismanagement kan binnen en buiten bestaande kaders werken.
Zen en innovatie doorbreken per definitie bestaande kaders.