Interim management - opdrachten

IVLOS/Universiteit Utrecht
                Ontwikkelen visie en drie-jarenplan en werken aan teamvorming (2008)

Universiteitsbibliotheek Utrecht
                Heroriëntatie op de rol van de UB in de onderwijs- en onderzoeksprocessen
                van de universiteit, en invoering virtuele kenniscentra (2005-2006)

Stichting SURF
                Opzet en ontwikkeling van een 4-jarig kennismanagementprogramma met en ten behoeve
                van de Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en KB, gericht op ontsluiten van hun
                wetenschappelijke informatie via internet (2002-2004)

                Co-auteur van plannen voor vergelijkbare activiteiten op Europees niveau,
                in een consortium van 8 EU-landen (2005, 2008, 2009)

Ernst & Young Nederland
                Ontwerpen, ontwikkelen en invoeren van online informatievoorziening in een nieuw
                kennisportal voor cliënten (2000-2001)

CINOP/3 ROC’s/Malmberg
                Ontwikkelen en realiseren innovatieve educatieve methode voor bijscholing
                rekenen/wiskunde (1999-2000)

Elsevier
                Diverse opdrachten rond innovatieve uitgeefprojecten, strategische
                heroriëntatie online uitgeven, en realiseren van vernieuwend
                marketing-concept (1997, 1998, 1999-2000, 2001-2002, 2004-2005)       

Malmberg/ROC Eindhoven
                Ontwikkelen en realiseren innovatief educatief concept ten behoeve van
                herscholing/employability van werknemers in grote organisaties (1997-1998)