Advies - opdrachten

Stichting SURF
                Coordinatie van een werkpakket in OpenAIRE, een EU FP7 project dat de EC Open Access
                Pilot ondersteunt (2010)
                NL: Inventarisatie van e-infrastructures in 9 Europese landen, als onderdeel van het
                Informatie-uitwisselings-werkpakket in het EU FP7 Project e-InfraNET (2010)
                Vergelijkende studie naar online samenwerkingsomgevingen voor
                onderzoekscommunities (2009)
                Co-auteur EU Framework 7 subsidie-aanvragen voor de projecten "OpenAIRE" en
                "ResearchLife" (2009)
                Ontwerp duurzame organisatievorm voor EU Framework 7 project "DRIVER" (2009)

UMC St. Radboud/Centraal Dierenlaboratorium
                Opzet en uitbouw 3R Research Centre, gericht op vervanging,
                vermindering en verfijning van dierproeven (2006-heden)

Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken
                Opstellen Bedrijfsplan HBO-Kennisbank (2009)
                Opstellen projectplan HBO-Kennisbank (2005)

FME/CWM
                Onderzoek en advies ontsluiting en gebruik strategische kennisbronnen (1999)

Schoevers Bedrijfsopleidingen
                Beleidsontwikkeling e-learning (2000)

Antroposofische Vereniging Nederland
                Herijken informatie- en communicatiebeleid, inclusief herpositionering landelijke bibliotheek
                (2005-2006)